Stilbaai Sakekamer

In die hart van besigheid en welsyn van die gemeenskap - At the heart of business and wellbeing of community


Find Out More Business Directory Events Join News Documents Contact

Read in English

"Op 'n meer informele vlak, wil die Sakekamer die ekonomiese groei en vooruitgang van die besigheidssektor bevorder, sonder dat Stilbaai en omgewing sy unieke karakter verloor."

Rean Pretorius
Voorsitter: Stilbaai Sakekamer

2018/2019 Doelwitte

Stilbaai Sakekamer gaan in 2018 daarna streef om voort te bou op die suksesse wat bereik is oor die afgelope jare en dit volhou deur:VISIE / VISION

‘n Sakekamer wat inspireer en voldoen aan die behoeftes van sy lede.

A Business Chamber that inspires and fulfilll the needs of its members.

BESTAANSREDE / PURPOSE

To further the interests of our members by providing innovative support and services that will strengthen their success and sustainability thus promoting prosperity and opportunity for the citizens of Stillbaai and surrounding areas.

Om die belange van ons lede te bevorder deur innoverende ondersteuning en dienste te lewer wat hul sukses en volhoubaarheid sal versterk, en sodoende die welvaart en geleentheid vir die inwoners van Stilbaai en omliggende gebiede bevorder.