Loading...

Meer oor RAG

Die Hessequa-inwoners-aksiegroep (RAG) is 'n nie-winsgewende vrywillige organisasie in ooreenstemming met die Wet op Nie-winsgewende Organisasies 71/1997 met ewige opvolging.

RAG is gevorm as gevolg van 'n behoefte in die gemeenskap vir 'n sterk, oorsig organisasie wat in die breë belange van die gemeenskap as geheel kan optree. Daar is talle uitdagings wat ons in die gesig staar en ons moet aktief deelneem aan die vind en implementering van oplossings. Ons kan nie al hierdie uitdagings voorlê vir die plaaslike regering om op te los nie. In baie gevalle het hulle nie voldoende befondsing of kundigheid om hierdie uitdagings op te los nie.

Daarbenewens, as die belastingbetalende gemeenskap, moet ons verseker dat hulle altyd in ons beste belang optree.

Sommige van ons uitdagings

Ons het baie voortdurende uitdagings in ons gemeenskap. Enkele prioriteite word hieronder gelys: 

Misdaad. Misdaad styg daagliks. Ons het 'n groot uitdaging met werkloosheid, dwelms, bendes en huishoudelike geweld. Ons moet hierdie kwessies nou aanpak om te verseker dat ons nie 'n epidemie in die toekoms het nie.

Werkloosheid. Werkloosheid is aan die toeneem. Werkloosheid lei tot misdaad. Ons moet maniere vind om volhoubare werkskepping in die streek te skep.

Volhoubare ontwikkeling. Ons moet verseker dat ontwikkeling volhoubaar is. Die bevolking neem toe en ons moet verseker dat die natuurlike hulpbronne effektief en volhoubaar gebruik word.

Onderwys. Om werkloosheid te hanteer, moet ons die onderwys aanspreek. Die gehalte van onderwys is swak en ons moet maniere vind om die gemeenskap op te op te lei, veral op die gebied van entrepreneurskap.

Verantwoordelike plaaslike regering. Ons moet verseker dat ons verkose beamptes in ons kollektiewe belang optree en hul manadate nakom.

Toerisme. Ons het ongelooflike geleenthede en ons woon in die mooiste deel van Suid-Afrika. Ons moet verseker dat ons dienste, fassiliteite, toerisme en infrastruktuur wêreldgehalte is.

Hoe gaan ons dit aanspreek?

Ons sal seker maak dat ons die mense van Hessequa verteenwoordig. Ons is die stem van die mense. Die mees effektiewe manier om hierdie kwessies aan te spreek, is deur gemeenskapsdeelname. Ons sal hierdie prioriteite kan bestuur en verseker dat dit ook die prioriteite van ons verkose amptenare is. Deur middel van burgerlike deelname, onderhandelinge en, indien nodig, regstappe, sal ons seker maak dat die wil van die mense in alle opsigte gedoen word.

Om hierdie prioriteite doeltreffend aan te spreek, het ons baie duidelike en goed gedefinieerde portefeuljes in ons bestuurstruktuur. Dit is effektief "skaduwee" posisies wat die posisies in plaaslike regering komplimenteer en ondersteun.

Direkteur: Wetstoepassing
Direkteur: Ekonomiese ontwikkeling
Direkteur: Finansies
Direkteur: Omgewingsake
Direkteur: Onderwys
Direkteur: Regering
Direkteur: Toerisme
Direkteur: Tesourie
Direkteur: Regte
Direkteur: Kommunikasie


Dit is belangrik om daarop te let dat RAG nie 'n politieke organisasie is nie. Ons fokus uitsluitlik op werklike uitdagings en prioriteite in ons gemeenskappe. Ons word nie vergoed vir ons tyd nie en doen dit omdat ons omgee vir die welsyn van ons mense en die ontwikkeling van ons streek.

Sluit vandag by ons aan om te verseker dat u deel is van die oplossing. Dit is ons tuiste en ons moet verantwoordelikheid neem vir ons toekoms en die toekoms van ons kinders.

Sluin aan by RAG vandag

Hoekom aansluit?

  • Word 'n aktiewe deelnemer in jou toekoms.
  • Wees deel van die oplossing vir die uitdagings wat ons in die gesig staar.
  • Hou ons staatsamptenare aanspreeklik.
  • Maak jou belasting werk vir jou.
  • Ploeg terug in jou gemeenskap.
  • Werk vir een gemeenskaplike doelwit.

Hoeveel kos dit?

Lidmaatskap Gratis
Klein besigheid R600 p/j
Groot besigheid R900 p/j

Sluit nou aan